Styrelsemöte den 29:e november 2014

Turkmenska kulturföreningens Styrelsemöte den 29:e november 2014, via skype

Närvarande: Elmaj, Jamshid, Nasjan och Rahim

§ ۱ Mötets öppnande

Jamshid hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ ۲ Kommande åtgärder

Styrelsen diskuterade föreningens nuvarande situation. Slutsatsen blev att föreningen befinner sig i en passivt läge.

Styrelsen kommer att gå igenom stadgar, och föreslå eventuella ändringar i diskussion med alla medlemmar och därefter fatta ett beslut.

§ ۳ Antal medlemmar

Styrelsen beslutade att fastställa antalet medlemmar.

§ ۴ Medlemsavgift

Styrelsen fastställde ordinarie medlemsavgiften till 50:kr/månad/medlem. Medlemmar mellan 18 –۲۶ år, pensionärer, asylsökande och studenter betalar 25:kr/månad. Och den som är under 18 år är avgiftsfri. Medlemsavgiften betalas varje halvår.

§ ۵Aktivera hemsida

Föreningen är i behov av en aktiv hemsida.

§ ۶ Nästa Styrelsemöte

Styrelsen beslutade förlägga nästa Styrelsemötet hemma hos Nasjan lördag den 6:e december 2014 klockan 12.00