Om oss

Turkmenska kulturföreningen i Göteborg startade med syftet att förvalta och förmedla det turkmenska kulturarvet, traditioner och seder
och för att främja utbyte mellan turkmensk och svensk kultur.

Föreningen är ideell, icke-politisk och icke-religiös och välkomnar alla som är nyfikna på turkmensk kultur.

Den turkmenska kulturföreningen i Göteborg.

En till WordPress-webbplats